Nationale Groendag 2016
21 september in Capelle aan den IJssel

Thema ‘Klimaatbestendige stad'

Op woensdag 21 september organiseren de gemeente Capelle aan den IJssel en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2016. 

* 10.00          Inloop

* 10.30          Welkom door burgemeester Peter Oskam

*
10.45          Dirk van Peijpe van De Urbanisten
                     ‘Ecosysteemdiensten’ centrale plek geven in                                                ontwerpen aan onze steden
                     De groene ruimte van de stad dient vele doelen. Zo draagt                            groen bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, aan de                            verkoeling van de stad en aan het welbevinden van de                                  stedeling. Hoewel de verschillende waardes van groen in onze                      steden breed erkend worden, zijn zij zelden een uitgangspunt                        bij de planvorming en beleid. In zijn bijdrage zal Dirk van                              Peijpe (De Urbanisten) ingaan op de mogelijkheden om                                ‘Ecosysteemdiensten’ een centrale plek te geven in het                                  ontwerpen aan onze steden. Casus is de studie van De                                Urbanisten in Zwolle naar Ecosysteemdiensten “Goed groen is                      goud waard”.

* 11.15          Wethouder JP Meuldijk van Capelle aan den IJssel, gaat op                        een interactieve wijze het gesprek met u aan over                                        de dagelijkse praktijk van groen in de stad. Hoe maken we de                      buitenruimte klimaatbestendig en wat is de rol van water en                          groen hierbij? Hij haalt een aantal Capelse projecten aan, die                        op een innovatieve én praktische manier bijdragen aan de                            klimaatbestendige stad: het vergroenen van het Capelse                              centrum, het dijkverzwaringsproject aan de Hollandsche IJssel                      en versterking van groen op bedrijventerreinen. 

* 12.00          Pauze en bezoek aan de stands 

* 13.00          Workshops starten met een rondleiding 
                      - Groene metropool door Staatsbosbeheer

                      - Operatie Steenbreek i.s.m. Capelle ad IJssel

                      - 'Meer doen met stedelijk groen' door Stadswerk'
                      Gemeentelijk openbaar groen staat op tal van manieren onder                       druk. Hoe is toch meerwaarde te creëren in openbaar groen                         en welke aspecten spelen daarbij een rol? Hoe ga je als                               ambtenaar om met maatschappelijke initiatieven in het                                 openbaar groen? Welke rollen en kwaliteiten horen hierbij en                       aan welke randvoorwaarden moet de organisatie voldoen om                       deze rollen doelmatig te kunnen vervullen? In deze workshop                       krijgt u antwoord door middel van twee checklists.

                      - Vergroenen van bedrijventerreinen
                      Samen sterk in Capelle, Parkstad naast economische motor!                         Vertegenwoordigers van de gemeente Capelle aan den IJssel                       en de stichting BIZ CapelleXL vertellen hoe zij samen                                   optrekken bij de revitalisering en beheer van het                                           bedrijventerrein CapelleXL. Deze gezamenlijke inspanningen                         hebben mede bijgedragen aan het behalen van het Entente                           Florale Themacertificaat Groen en Economie 2015.

                      - Dijkverzwaring en de inpassing daarvan in stedelijk gebied 
                      Hoe buig je een ingrijpende dijkverzwaring om tot een plan                           dat de kwaliteit van het groen en de openbare ruimte                                   verbetert én de historie weer zichtbaar maakt? De gemeente                         Capelle aan den IJssel, het hoogheemraadschap van                                     Schieland en de Krimpenerwaard en landschapsarchitect Jos                         van de Lindeloof leggen gezamenlijk uit hoe je dit soort                                 projecten tot een succes maakt.

* 14.30          Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen
                    
“Groen als stedelijke hoosbui spons”
                     De combinatie van groen met voldoende berging is een                                belangrijke stap in het tegengaan van wateroverlast in de                              stad.

* 15.00          Prijsuitreiking Nationale Groencompetitie door
                     Sylvo Thijsen, directeur van Staatsbosbeheer

* 16.00          Afsluiting en netwerkborrel

* 17.00          Einde

Kennis vergaren en netwerken
De Nationale Groendag is de optimale gelegenheid om kennis te vergaren voor een ieder die de maatschappelijke en economische waarde van groen willen implementeren in het beleid voor de komende jaren. Deze dag  leent zich uitstekend om te netwerken.

Wij zien u graag op 21 september in Capelle aan den IJssel! 

 

 

 

Facts & figures

Datum:21 september
Ontvangst10.00 uur; einde 16.00 uur
Locatie:    Isala Theater in Capelle a/d IJssel
DagvoorzitterJan Dirk Stouten
Uitnodiging