Samen gaan we voor groen!

Laarbeek, waterpoort van de Peel. Een groene, waterrijke gemeente, waar samenwerken in onze natuur zit. We zijn trots op alle vrijwilligers en organisaties die zich in weer en wind inzetten. Zij vormen het groene hart van onze gemeente. Samen met hen zorgen we dat ook onze kinderen later nog kunnen genieten van al het moois dat Laarbeek te bieden heeft. Niet voor niets is ‘Samen gaan we voor groen’ de slogan voor onze deelname aan de Entente Florale!

Beek en Donk: tuindorp van Laarbeek
De kern Beek en Donk staat bekend als tuindorp. Dat beeld wordt vooral bepaald door de Groene Long, een uitgebreid groengebied met vele functies; variërend van speelnatuur tot de karakteristieke muziektuin. De Groene Long maakt deel uit van de hoofdgroenstructuur van het dorp. Dat geldt ook voor de ruim opgezette groene dorpsranden, waar biodiversiteit, waterberging en extensieve recreatie samengaan. Langs de Zuid-Willemsvaart valt het industrieel erfgoed op. Maar ook het kasteel Eyckenlust net buiten de dorpskern is een lust voor het oog. In het Beek en Donkse buitengebied gaan landbouw en natuur hand in hand. Samen met inwoners, (agrarisch) ondernemers en vrijwilligersorganisaties werken we aan de realisatie van ecologische verbindingszones en verfraaiing van het landschap.

Laarbeek, waterpoort van de Peel!
Waar je ook heen gaat in Laarbeek: overal kom je water tegen. De riviertjes de Aa en de Goorloop spelen een boeiend ruimtelijk spel met de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal, die samenvloeien in Laarbeek. De passantenhaven wordt druk bezocht door waterrecreanten. In Laarbeek ligt een grote drinkwaterwinning, Bavaria maakt van zuiver grondwater vele biersoorten en bij de rioolwaterzuivering wordt vuil water gezuiverd. Op die manier is de ‘waterkringloop’ binnen onze gemeentegrenzen rond!

1 miljoen voor duurzaamheid
Als gemeente willen we optimaal gebruik maken van de kennis en energie uit onze vier dorpen. We hebben onlangs 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om duurzame initiatieven vanuit de samenleving tot bloei te laten komen. Duurzaam betekent daarbij vooral: rekening houden met de gezondheid en het welzijn van toekomstige generaties. Zelf dragen we ook ons steentje bij. Bijvoorbeeld door ‘groene’ buurtinitiatieven te ondersteunen en hemelwater af te koppelen, maar óók door groenonderhoud te laten uitvoeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.