Poort tussen stad en platteland

Krimpen aan den IJssel vormt het uiterste puntje van het Groene Hart van Nederland en ligt in de Krimpenerwaard. De polder Krimpenerwaard is bestuurlijk verdeeld over twee gemeenten: Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. Dit gebied is ingesloten tussen twee rivieren: de Hollandsche IJssel en de Lek. Uniek aan Krimpen aan den IJssel is de ligging: de plaats vormt een ‘poort’ tussen het verstedelijkte gebied van Capelle aan den IJssel en Rotterdam én het slagenlandschap van de polder Krimpenerwaard. De poort tussen stad en platteland. Dit effect wordt versterkt doordat de Algerabrug de enige oeververbinding is.


Groen karakter
Met zijn kleine 30.000 inwoners is Krimpen aan den IJssel een redelijk verstedelijkte gemeente. Toch zijn de invloeden van de polder Krimpenerwaard bewaard gebleven en nog steeds merkbaar in de leefomgeving. Het aanleggen en/of behouden van groen in de bebouwde omgeving is echter een bewuste keuze waar we nog steeds op
voortborduren. Dit blijkt uit onze stedenbouwkundige visie.

Groene woon- en werkomgeving
Krimpen is een groene woon- en werkomgeving. Direct bij binnenkomst treffen bezoekers groene entrees en hoofdwegen aan, begeleid door brede groenzones. Tussen de bebouwing door zijn diverse parken die als een kralensnoer door de gemeente zijn aangelegd. 
Losse natuurvriendelijke oevers en strakke laanbeplantingen begeleiden deze structuren. Inwoners waarderen de groene uitstraling en zijn vaak erg betrokken bij het groen in hun buurt. Het is goed toeven in een omgeving waar ruimte is om te recreëren in het groen en kinderen de groene buitenruimte kunnen ontdekken. Terugkomend op de invloeden van de oorspronkelijke polder: het onderliggende polderpatroon is op veel plekken nog terug te vinden. Een goed voorbeeld is het rechte pad met de knotwilgen op het Zwaneneiland, dat  onderdeel was van de Tiendweg die Krimpen aan den IJssel met Ouderkerk aan den IJssel verbond. Het is ook terug te zien in de slootpatronen en bij slootdempingen. Het ‘eiland’ Stormpolder is tegenwoordig een bedrijventerrein. Het is verder een mix van middel- en kleinbedrijven en internationale bedrijven als IHC Merwede en Hollandia: voorbeelden van een (maritieme) maakindustrie. Bijzonder is de zuidwestkant van de Stormpolder. Daar is een stukje zoetwatergetijdenbos bewaard gebleven dat we koesteren: het Stormpoldervloedbos. Ook daar kunnen bezoekers doorheen wandelen en genieten van de unieke natuur.