Nieuwkoop: parel in het groene hart

 

Nieuwkoop is de parel in het Groene Hart. Een groene oase, letterlijk in het midden van de Randstad: bij helder weer zijn vanaf de Nieuwkoopse toren de Amsterdam Arena, de Utrechtse Dom en de Erasmusbrug in Rotterdam te zien.

 

Cultuur en nieuwe natuur
In de zestiende eeuw werd op verschillende plaatsen in de gemeente Nieuwkoop turf gewonnen uit laaggelegen veengebieden. Hierdoor ontstonden diepe plassen. Van de dorpen bleef niet veel meer over dan smalle stroken grond met huizen en wegen. Deze karakteristieke lintbebouwing is nog steeds goed herkenbaar. Om overstroming tegen te gaan, werd het gebied tussen Nieuwkoop en Zevenhoven drooggemalen en omgevormd tot weidse groene polders. Een aantal van deze gebieden vormen we nu weer om naar nieuwe natuur. Voorbeelden zijn De Groene Jonker en Ruygeborg, paradijsjes voor moeras- en weidevogels.

Om nieuwe natuur te creëren en bijzondere planten- en dierensoorten aan te trekken, moet het water van de plassen van goede kwaliteit zijn. Samen met Natuurmonumenten en het waterschap is vanaf de jaren ’90 geïnvesteerd in de waterkwaliteit. En niet zonder resultaat. Zo is bijvoorbeeld de otter na jaren weer naar de Nieuwkoopse plassen teruggekeerd!

Ervaar Nieuwkoop!
In Nieuwkoop kunnen recreanten en toeristen zich uitstekend vermaken. Op het water kunnen avonturiers hun krachten meten op het open water met stoere watersporten als zeilen. Of juist de smalle waterkreken doorvaren met een kano of elektrische sloep. Wandelaars en fietsers voelen zich heerlijk vrij in de open polders. Om iedereen zoveel mogelijk van de natuur te laten genieten, investeren we veel in goede fiets- en wandelroutes, vaarverbindingen en zwemvoorzieningen.  

Groen en bewegen gaan hand in hand
Het oorspronkelijke lintvormige dorp langs de plassen is na de Tweede Wereldoorlog verder uitgebouwd op de lager gelegen polder. In de jaren ’80 zijn de oude tennisbanen, toentertijd gelegen aan de rand van het dorp, omgevormd tot heemtuin. De heemtuin ligt door nieuwe woonwijken inmiddels centraal in het dorp en is door de jaren heen flink uitgebreid. Jong en oud kan in deze bijzondere tuin leren over de biodiversiteit - een van de belangrijkste peilers in ons groenbeheerplan. De nieuwe woonwijken zijn door brede ‘groene vingers’ aan elkaar verbonden. Zo houden we de natuur dichtbij en worden inwoners uitgenodigd te fietsen en wandelen naar school, werk of voor een ommetje. De actieve verbinding met de natuur wordt verder gestimuleerd met de natuurspeelplaats voor kinderen en een beweegtuin.