Aan het definitieve programma wordt momenteel gewerkt.